به سایت واحد تحقیقات اختلالات ارتباطی خوش آمدید

previous pauseresume next

وابستگی سازمانی affiliation

درج صحیح تابعیت واحد تحقیقات اختلالات ارتباطی:

 

خواهشمند است نظر به مصوبه شورای پژوهشی واحد تحقیقات اختلالات ارتباطی بر لزوم درج تابعیت واحد در مقالات حاصل از پروژه های تحقیقاتی نسبت به درج صحیح این عنوان دقت لازم را مبذول فرمایید.

 

 

"مرکز تحقیقات اختلالات ارتباطی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران"

 

"Communication Disorders Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran"