به سایت واحد تحقیقات اختلالات ارتباطی خوش آمدید

previous pauseresume next

نشست مشترک پژوهشی با مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری

در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴ جلسه مشترکی بین مسئولین مجموعه مراکز تحقیقاتی علوم توانبخشی (اختلالات اسکلتی و عضلانی، اختلالات ارتباطی، شکاف کام) با مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی (مراقبت های پرستاری و مامایی، ترمیم زخم، سلامت زنان) برگزار گردید.

 

 

در این نشست که با هماهنگی معاونین مجموعه مراکز تحقیقاتی دو دانشکده برگزار شد، ضمن معرفی مراکز دو دانشکده، زمینه همکاری های پژوهشی مشترک بین دو دانشکده مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه مقرر گردید به منظور ایجاد و ارتقای همکاری بین اعضای هیئت علمی دو دانشکده، نمایندگان دانشکده ها با حضور در نشست های علمی دانشکده دیگر زمینه ارتباط بین رشته ای را گسترش دهند. به منظور نیل به این هدف هر دانشکده موظف خواهد بود بستر را برای اطلاع رسانی کنگره ها و نشست های علمی دانشکده دیگر فراهم نماید. در ادامه مقرر گردید مسئولین مراکز تحقیقاتی زمینه های همکاری بین بخشی را به معاونت های مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده خود اعلام دارند؛ تا بدین ترتیب موضوعات اعلام شده به عنوان اولویت های همکاری در مفاد تفاهم نامه همکاری بین مجموعه مراکز تحقیقاتی دو دانشکده لحاظ گردد.