به سایت واحد تحقیقات اختلالات ارتباطی خوش آمدید

previous pauseresume next

فهرست طرح های مصوب

عنوان طرح

شماره طرح

کد اخلاقی

مجری طرح

مقایسه­ ی هوش هیجانی نوجوانان دارای لکنت و بدون لکنت شهر اصفهان

۲۹۴۲۰۹

IR.MUI.REC.‎1394.‎2.‎209

بیژن شفیعی

مقایسه مهارت­های پردازش شنوایی مرکزی در افراد مبتلا به لکنت و دیسلکسی با همتایان طبیعی آن­ها

۲۹۴۲۱۰

IR.MUI.REC.‎1394.‎2.‎210

میمنه جعفری

بررسی و مقایسه اکوستیک طیف۳/۱  اکتاو در کودکان دارای کاشت حلزون، سمعک و مقایسه آن با همتایان طبیعی آن­ها

۲۹۴۲۱۱

IR.MUI.REC.‎1394.‎2.‎211

فاطمه ابناوی

بررسي شيوع اختلال بلع در نوزادان بستری در بخش NICUبيمارستان­هاي شهر اصفهان در سه ماهه اول سال ۹۵

۲۹۴۲۱۲

IR.MUI.REC.‎1394.‎2.‎212

آصفه معماریان

طراحی پرسشنامه مهارت های ارتباطی شفاهی پرستار- بیمار

۲۹۴۲۱۳

IR.MUI.REC.‎1394.‎2.‎213

آصفه معماریان