به سایت واحد تحقیقات اختلالات ارتباطی خوش آمدید

previous pauseresume next

رییس واحد

 

 

رئیس واحد تحقیقاتی اختلالات ارتباطی: آقای بیژن شفیعی

 

مرتبه علمی: مربی

مدرک تحصیلیکارشناس ارشد گفتاردرمانی

 

آدرساصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی

 

تلفن:  ۳۷۹۲۵۰۳۵-۰۳۱

دورنگار:  ۳۶۶۸۷۲۷۰-۰۳۱

 

پست الکترونیک: shafiei_al@yahoo.com