به سایت واحد تحقیقات اختلالات ارتباطی خوش آمدید

previous pauseresume next

جدول زمانبندی جلسات شورا

 

 

جلسات شورای پژوهشی واحد، در دومین ۴ شنبه هر ماه ساعت ۱۴-۱۳ برگزار می گردد.