به سایت واحد تحقیقات اختلالات ارتباطی خوش آمدید

previous pauseresume next

اعضای شورا

اعضای شورای پژوهشی واحد (به ترتیب الفبا):

 

 

۱. خانم فاطمه ابناوی

 

۲. آقای بیژن شفیعی

 

۳. خانم فرانک صالحی

 

۴. آقای دکتر حسین طالبی

 

۵. خانم دکتر لیلا قسیسین

 

۶. آقای دکتر حمید کریمی

 

۷. آقای محمدحسین نیلفروش زاده